logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

1. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Pisemne zgłoszenie w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) zamiaru przystąpienia do budowy przyłączy przez Inwestora.
3. Realizacja wpięć do sieci przez MPWiK i budowa przyłączy wod-kan przez Wykonawcę Inwestora lub MPWiK.
4. Zgłoszenie, przez Inwestora lub Wykonawcę, przyłącza do odbioru w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) i dokonanie odbioru technicznego oraz wydanie protokołu odbioru przyłączy wod-kan przez MPWiK.
5. Złożenie wniosku w Dziale Obsługi Klienta MPWiK (budynek A) o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
6. Podpisanie przez Inwestora umowy i montaż wodomierza przez MPWiK.

a p j .