logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr LXVI/391/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno.

 

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr XXII/163/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lipno na lata 2020-2023.

 

a p j .