logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Uchwałą nr 90/24/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 2 grudnia 2021 r. uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Związku

 

Uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 3 czerwca 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Święciechowa na lata 2020-2023 na obszarze działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

 
 

a p j .