logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody na terenie Gminy Lipno.

W Gminie Lipno znajduje się osiem stacji uzdatniania wody:

 • SUW Lipno,
 • SUW Maryszewice,
 • SUW Radomicko,
 • SUW Żakowo,
 • SUW Górka Duchowna,
 • SUW Sulejewo,
 • SUW Goniembice,
 • SUW Klonówiec.

Spółka jest eksploatatorem powyższych ujęć wody oraz systematycznie przejmuje je na majątek własny. Do tej pory aportem zostały przejęte SUW Lipno, SUW Żakowo i SUW Radomicko.

Technologia uzdatniania wody na wszystkich obiektach opiera się na napowietrzaniu oraz filtracji, podczas której usuwane są głównie związki żelaza i manganu. W sytuacjach koniecznych, w celu dezynfekcji, dozowany jest podchloryn sodu.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Gminy Lipno jest jednym z naszych kluczowych działań. Na bieżąco kontrolowana jest jakość wody zarówno w samych obiektach, jak i na sieci wodociągowej.

 

 

SUW Lipno

 • Stacja zasila Lipno, Mórkowo, Nowe Mórkowo oraz Smyczynę.
 • Woda jest czerpana z trzech studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Podczas procesu uzdatniania wody stosowane jest napowietrzanie ciśnieniowo-inżektorowe oraz rozdeszczenie wody nad złożami filtracyjnymi. Następnie odbywa się dwu-stopniowa filtracja na filtrach otwartych (dwukomorowych) na złożach kwarcowych.
 • Woda uzdatniona gromadzona jest w dwóch zbiornikach retencyjnych - każdy o pojemności 80 m3 (łącznie 160 m3).
 • Do sieci woda jest tłoczona zestawem sieciowym: hydrofor utrzymujący ciśnienie i pompy II stopnia.

SUW Radomicko

 • Stacja zasila Radomicko, Targowisko i częściowo Lipno.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Podczas procesu uzdatniania wody stosowane jest napowietrzanie w aeratorach za pośrednictwem inżektora. Kolejnym etapem jest filtracja dwustopniowa - cztery filtry ciśnieniowe.
 • Woda uzdatniona gromadzona jest w trzech zbiornikach retencyjnych – każdy o pojemności 100 m3 (łącznie 300 m3).
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pośrednictwem pompowni II stopnia.

SUW Żakowo

 • Stacja zasila Żakowo, Nowe Żakowo, Ratowice i Koronowo.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych (aktualnie jedna studnia wyłączona jest z eksploatacji).
 • Podczas procesu uzdatniania wody stosowane jest wstępne napowietrzanie w aeratorach, a następnie jednokrotna filtracja wody w dwóch filtrach ciśnieniowych.
 • Woda uzdatniona gromadzona jest dwóch zbiornikach retencyjnych – każdy o pojemności 80 m3 (łącznie 160 m3).
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pośrednictwem pompowni II stopnia oraz zestawu zbiorników hydroforowych.

SUW Maryszewice

 • Stacja zasila Maryszewice oraz Wilkowice.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych czwartorzędowych.
 • Podczas procesu uzdatniania wody stosowane jest wstępne napowietrzanie w aeratorze, a następnie filtracja dwustopniowa (cztery filtry ciśnieniowe). Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności V= 2 x 200 m3
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pomocą pompowni II stopnia.

SUW Goniembice 

 • Zasila miejscowości Goniembice oraz Wyciążkowo.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Napowietrzanie w aeratorach za pośrednictwem inżektora
 • Uzdatnianie wody opiera się o filtrację dwustopniową (dwa filtry ciśnieniowe).
 • Tłoczenie wody do sieci za pośrednictwem pompowni I stopnia oraz zbiorników hydroforowych (brak pompowni II stopnia)

SUW Sulejewo

 • Stacja zasila Sulejewo.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Podczas procesu uzdatniania wody stosowane jest napowietrzanie w aeratorach, a następnie filtracja dwustopniowa (dwa filtry ciśnieniowe).
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pośrednictwem pompowni I stopnia oraz zbiornika hydroforowego.

SUW Górka Duchowna

 • Stacja zasila Górkę Duchowną.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Uzdatnianie wody opiera się o filtrację dwustopniową (dwa filtry ciśnieniowe).
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pośrednictwem pompowni I stopnia oraz zbiornika hydroforowego.

SUW Klonówiec

 • Stacja zasila miejscowość Klonówiec.
 • Woda jest czerpana z dwóch studni głębinowych trzeciorzędowych.
 • Uzdatnianie wody opiera się o jednokrotną filtrację wody w trzech filtrach ciśnieniowych.
 • Tłoczenie wody do sieci odbywa się za pośrednictwem pompowni I stopnia oraz zbiornika hydroforowego.

a p j .