logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Wodociągi Leszczyńskie - Kesze przyciągają na nasze obiekty

Wpisz się do naszego logbooka! Geocaching to ciekawy pomysł na świąteczny spacer lub majówkową wyprawę rowerową!

Wodociągi Leszczyńskie - Dzień Wody 2014

Podczas obchodów Światowego Dnia Wody towarzyszyliśmy szkole podstawowej sąsiadującej z Zabytkową Wieżą Ciśnień.

Wodociągi Leszczyńskie - Zabawy z wodą

Przedszkolaki zaprosiły nas, aby dowiedzieć się nieco o wodzie i ściekach.

Wodociągi Leszczyńskie - Kaśka jak nowa

Spotkaniem podsumowującym zakończyła się kompleksowa modernizacja pompowni na ul. Grunwaldzkiej.

Wodociągi Leszczyńskie - Historia i teraźniejszość

Podczas prac modernizacyjnych budynku chlorowni na SUW Zaborowo odsłonięto fundamenty historycznego filtra wodnego.

Wodociągi Leszczyńskie - O deszczówce z Panią Prezes

Na zaproszenie Pana Prezydenta gościła wczoraj w Lesznie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznaniu Pani Hannna Grunt. Na roboczej naradzie w UM poruszono kwestię realizacji zadań określonych w miejskim Programie Zagospodarowania Wód Opadowych.

a p j .