logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie,

zawiadamia, że:

od dnia 27. 09. 2020 r. w związku z przebudową magistrali wodociągowej przy ul. Szybowników w Lesznie, w ramach zadania:

„Przebudowa drogi DK12 w granicach Miasta Leszna”,

może nastąpić lokalne obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie Miasta Leszna oraz Gronówka.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z MPWiK pod numerami telefonów: 994 lub 65 529-83-38.

a p j .