logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci. Zmiany są skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na powyższe zmianie ulega procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci i tym samym WZORY WNIOSKÓW.

Aktualne wzory dostępne są w zakładce Załatwienie Sprawy.

a p j .