logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Państwo,

z dniem 1 września 2019 r. powstała tzw. biała lista podatników VAT, zawierająca pełne dane o podatnikach VAT, m.in. numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Informujemy, iż numer konta bankowego wskazanego na fakturach wystawianych dla Klientów naszej Spółki za usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków jest rachunkiem wirtualnym (subrachunkiem) przypisanym do zgłoszonego do urzędu skarbowego rachunku rozliczeniowego. W rozumieniu prawa bankowego subrachunek nie stanowi rachunku rozliczeniowego, a więc nie jest zgłaszany do urzędu skarbowego. 

Tym samym rachunek wirtualny nie pojawia się na białej liście podatników VAT.

 

Powyższe zostało potwierdzone w wyjaśnieniach Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Tadeusza Kościńskiego:

"Wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie".

 

Jednocześnie wskazujemy, że przy weryfikacji numeru wirtualnego rachunku bankowego na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl  powinien pojawić się następujący komunikat:

„Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.”

 

a p j .