logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Informujemy, że w poniedziałek 08 stycznia 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan”.

W ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie MPWiK Sp. z o.o. znajduje się:

- przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 o łącznej długości 475,65m

- przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 250-400 o łącznej długości 434,40 m,

- przebudowa 23 szt. przyłączy wodociągowych Ø 40 o łącznej długości 99,10 m,

- przebudowa 21 szt. przyłączy kanalizacyjnych Ø 200 o łącznej długości 92,10 m.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno.

Podwykonawcą zadania jest Vipro Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno.

 

Termin wykonania zadania to 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

 

W związku z rozpoczynającymi się pracami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Inwestycji, ul. Lipowa 76A, budynek B, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: (65) 529-83-15.

 

a p j .