logo MPWiK

Aktualności

 

Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa została w tym roku wyremontowana.

Ujęcie to jest eksploatowane od 1993 roku, a więc zaopatruje Leszno w wodę już od ponad dwudziestu lat. Dbałość o stację i stan działających tu urządzeń ma istotny wpływ na dobrą jakość wody dostarczanej mieszkańcom oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw. W ramach przeprowadzonego w tym roku remontu odnowiona została zarówno armatura technologiczna, jak również sam budynek stacji. Armatura przeszła piaskowanie i została odmalowana. Wymieniono stolarkę okienną w budynku stacji. Wyczyszczone zostały również dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 500m3 każdy.

 Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane przez pracowników Działu Produkcji, które przedstawiają obraz stacji po remoncie i dla porównania przed remontem.

a p j .