logo MPWiK

Aktualności

 

Wieża Ciśnień przy ul. Poniatowskiego to nie tylko budynek o ciekawej historii, ale także nietuzinkowa przestrzeń miejska w Lesznie. Staramy się wykorzystać jej potencjał.

Aktualnie zostały podjęte działania w kierunku wyremontowania dachu, a także zagospodarowania terenu przylegającego do budynku. Na początku lipca br. odbyło się w tej kwestii spotkanie z Projektantem. W efekcie ustalono, że zlikwidowane powinno zostać szpecące ten teren betonowe ogrodzenie, które należy częściowo zastąpić nowym i estetycznym, natomiast częściowo kompletnie usunąć, aby otworzyć przestrzeń dla mieszkańców. Takie rozwiązanie umożliwi mieszkańcom podejście pod samą Wieżę. Ponadto remontu wymaga dach Wieży, a chodnik prowadzący do zabytkowego obiektu - wymiany bruku. Trzeba także zadbać o ogólną poprawę bezpieczeństwa tego miejsca z uwagi na liczne akty wandalizmu, dlatego potrzebne jest rozszerzenie monitoringu. Rozważane jest także nowe oświetlenie. Prace projektowe uwzględniające powyższe potrzeby powinny zakończyć się w sierpniu br., a po wycenie planujemy podjąć intensywne działania na rzecz zabezpieczenia i pozyskania środków finansowych na ten cel.

Obecnie trwają rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., aby do Wieży było doprowadzone miejskie ciepło. Ponadto odbyła się rozmowa Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPWiK Sp. z o.o. Rafała Zalesińskiego z Dyrektorem Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie Marcinem Kochowiczem, o pomyśle, aby MBWA mogło systematycznie organizować swoje wystawy i imprezy dla mieszkańców również w Wieży. "W tym celu oczywiście chcemy tą przestrzeń dla MBWA użyczyć. A zapłatą będzie wtedy radość zadowolonych Mieszkańców z korzystania z fajnej miejskiej przestrzeni!" mówi Rafał Zalesiński. 

Wieża w ostatnim roku była chętnie wykorzystywana na cele artystyczne. Przypomnijmy, że w maju 2016 roku podczas Nocy Muzeów odbyła się tutaj się tutaj wystawa astro-fotograficzna Michała Kałużnego pt. "Kawałki nieba w Wieży Ciśnień". W czerwcu 2016 roku zabytkowy budynek wcielił się w rolę studia nagrań dla Michała Zygmunta, którego inspiracją była woda, przestrzeń oraz akustyka Wieży. Do nagrania muzyk użył niezwykłych "wodnych" instrumentów, w tym gitary skonstruowanej na bazie starego wodowskazu. Ponadto w Wieży Ciśnień wydarzenia z cyklu Festiwal "Leszno Barok Plus" oraz Miasto Grochowiaka. Jak widać Wieża przyciąga dusze artystyczne, ale także widownię. Dlatego warto iść w tym właśnie kierunku.

 

Poniżej galeria z cyklu Miasto Grochowiaka, 2016 r.

a p j .