logo MPWiK

Aktualności

 

Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Wodnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie.

 

Konferencja odbędzie się 29 listopada br. o godz. 10:00 w Auli PWSZ w Lesznie. Przybliżymy słuchaczom ideę projektu proekologicznego, który będziemy realizować w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem jest propagowanie picia wody wśród mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej. Zaprosiliśmy ekspertów, którzy wprowadzą słuchaczy w arkana wiedzy na temat „kranówki”. Opowiedzą o technologii jej produkcji i sprawowaniu nadzoru nad jej jakością. Odbędzie się pokaz urządzeń nazywanych poidełkami i zdrojami. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie promowania picia wody z kranu i kształtowania świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzież. Eksperci będą również do dyspozycji słuchaczy podczas panelu dyskusyjnego podsumowującego konferencję. Serdecznie zapraszamy!

plakat Kopia

mpwik kranowka zaproszenie2 2

.

a p j .