logo MPWiK

Aktualności

 

Zabytki techniki kanalizacyjnej Leszna zwiedzała grupa inżynierów z leszczyńskiej delegatury Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także pracownicy Spółki.

Sympatycy zabytków techniki zeszli pod ziemię w ulicy Świętokrzyskiej oraz Alejach Krasińskiego, aby podziwiać liczące niemal wiek kanały. Przygodę z historią uczestnicy rozpoczęli od spotkania w Wieży Ciśnień, gdzie dr Miron Urbaniak przeniósł wszystkich swoim wystąpieniem prawie 100 lat wstecz. Opowiedział o historii powstania w Lesznie systemu odbioru i odprowadzania ścieków. Następnie grupa udała się w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, gdzie do zwiedzania został udostępniony historyczny kanał odciążający kanalizacji ogólnospławnej. Kolejną atrakcją było zejście do jednego z najstarszych odcinków leszczyńskiej kanalizacji biegnącego w Alejach Krasińskiego.
Bezpieczne i sprawne przeprowadzenie akcji odbyło się dzięki zaangażowaniu załogi MPWiK oraz zdyscyplinowaniu uczestników. Dziękujemy dr Mironowi Urbaniakowi za wprowadzenie w arkana historii leszczyńskich kanałów.

a p j .