logo MPWiK

Aktualności

 

Na SUW Zaborowo odnalezione zostały księgi, których zapisy wiele mówią o historii i eksploatacji stacji w latach 1939-1952.

Podczas porządkowania jednego z pomieszczeń gospodarczych na SUW Zaborowo pracownicy Działu Produkcyjnego dokonali niezwykłego odkrycia! "Dokonaliśmy przeglądu pomieszczeń gospodarczo-garażowych i w jednym z nich natrafiliśmy na księgi ruchu stacji wodociągowej pochodzące z I. połowy XXw. Najciekawsze są te z 1939 r. - częściowo zapisane w języku polskim, a częściowo (od września) w języku niemieckim" mówi Marta Szałata z Działu Produkcyjnego.

Znalezisko postanowiliśmy zaprezentować Pani Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie mgr Elżbiecie Olender oraz prof. UWr. Mironowi Urbaniakowi. Z uwagi na wartość dokumentacji księgi zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie po odpowiednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu trafią do cennych zasobów archiwalnych przedstawiających historię miasta.

 

 

 

a p j .