logo MPWiK

Aktualności

 

Zostaliśmy zaproszeni przez Zespół Szkół Ekonomicznych do udziału w tegorocznym Dniu Logistyki.

Szkoła organizowała już siódmą edycję Dnia Logistyki. Celem jest poszerzanie zainteresowań uczniów oraz przekazanie im wiedzy w ciekawej formie, poprzez kontakt z przedstawicielami przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem ekologistyki i na ten właśnie temat wykład przygotował doc. dr inż. Ireneusz Fechner. Cieszymy się, że nasza prezentacja na temat systemu dostaw wody do Klientów oraz odbioru i oczyszczania ścieków wpisała się w tematykę ekologistyki poruszoną przez przedmówcę. Woda nie jest typowym produktem, ale niezwykle cennym dobrem. Trzeba zagwarantować jej niezawodną dostawę oraz jakość, a następnie zająć się powstałymi ściekami oraz produktami ubocznymi ich oczyszczania. Okazuje się, że system dostaw wody i odbioru ścieków, zarządzanie rozwojem sieci, optymalizacja procesów technologicznych, a nawet eksploatacja urządzeń wod-kan, są zgodne z ideą ekologistyki i są jej dobrym przykładem.

Podczas konferencji wręczono również nagrody uczniom, którzy brali udział w Olimpiadzie Logistycznej.

a p j .