logo MPWiK

Aktualności

 

Z nowym rokiem w Spółce zmienił się Regulamin Organizacyjny.

Od kilku miesięcy w MPWiK działał zepół projektowy złożony z pracowników Spółki. Jego zadaniem było opracowanie nowego Regulaminu Organizacyjnego. Dokument uwzględnia i porządkuje zmiany, jakie zaszły w Spółce w 2015 roku. Zarówno Regulamin, jak i nowy Schemat Organizacyjny są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce pn. O firmie.

a p j .