logo MPWiK

Aktualności

 

Utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej jest bardzo ważnym zadaniem nie tylko dla okolicznych mieszkańców i rolników, ale również dla „leszczyńskich wodociągów”.

Oczyszczalnia Ścieków w Henrykowie odprowadza oczyszczone ścieki do Rowu Polskiego – Kopanicy. Drożność i utrzymanie cieku we właściwym stanie jest zatem dla nas istotna.

Paweł Wrzesiński z Działu Produkcyjnego wyjaśnia: „Oczyszczalnia wprowadza do Rowu Polskiego ścieki natlenione w wyniku procesów oczyszczania oraz po przejściu przez kaskady przelewowe. Ułatwia to funkcjonowanie zwierzętom wodnym – nigdy nie stwierdziliśmy występowania przyduchy poniżej naszego wylotu. Zgodnie z Prawem wodnym raz na kwartał wykonujemy badania 100 m poniżej i 100 m powyżej naszej oczyszczalni. Natomiast decyzją pozwolenia wodnoprawnego jesteśmy zobligowani do partycypacji w kosztach utrzymania cieku. Ponadto ścieki oczyszczone badamy z częstotliwością 24 prób na rok. Zapewnia to prawidłowy monitoring parametrów pod kątem wydanej decyzji."

Zgodnie z zapisami udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika, MPWIK Sp. z o.o.  partycypuje w kosztach utrzymania cieku Rów Polski – Kopanica. W bieżącym tygodniu przedstawiciel naszego Przedsiębiorstwa wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu uczestniczył w odbiorze końcowym robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowej. „Prace konserwacyjne, zrealizowane przez jedno z leszczyńskich przedsiębiorstw, polegały na koszeniu skarp i korony nasypów oraz koszeniu i oczyszczeniu dna cieku” mówi Aleksander Ganowicz z Działu Produkcyjnego. Prace melioracyjne były prowadzone na odcinku Kopanicy o długości 6,5 km.

 

a p j .