logo MPWiK

Aktualności

 

Złożyliśmy komplet dokumentów konkursowych 🗂 📄 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
na zadanie pn. "Wdrożenie e-usług przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie". To kolejny projekt z myślą
o naszych Klientach i Mieszkańcach. 🙂

Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

📲Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu informacji przestrzennej GIS oraz uruchomienie platformy e-usług dla mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Produktem końcowym wdrożenia systemu GIS będą:

🔹 W strefie publicznej – informacje dostępne dla wszystkich klientów, potencjalnych klientów oraz mieszkańców bez wymaganej autoryzacji,

🔹 W strefie klienta – informacje dla osób posiadających konto w systemie. Strefa dostępna po uprzednim zalogowaniu.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

➡️ Wdrożenie systemu mobilnego GIS

➡️ Wdrożenie platformy e-BOK

➡️ Wdrożenie platformy e-usług

➡️ Zakup modelu hydraulicznego sieci wodociągowej

➡️ Monitoring sieci wodociągowej

➡️ Zakup responsywnej wersji e-BOK

➡️ System zdalnego odczytu oraz jej integracja z billingiem.

 

🧑‍💻Grupy docelowe projektu:

✅ Mieszkańcy Aglomeracji Leszno

✅ Inwestorzy i przedsiębiorcy

✅ Osoby niepełnosprawne (w tym niedowidzące)

✅ Pracownicy i Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

✅ Straż Pożarna

 

Koszty kwalifikowalne i wartość projektu

💶 Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania wynosi aż 85 % wydatków kwalifikowalnych!

👉 Ważne jest również to, że termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2014 r. Zatem możemy ubiegać się o refundacje kosztów już poniesionych, takich jak nakłady na wdrożenie systemu eBOK, nowego systemu GIS oraz zdalnego odczytu wodomierzy. 😊

 

💶 Całkowita wartość naszego projektu wynosi 2️⃣ mln 0️⃣4️⃣2️⃣ tys. zł, z czego możliwa do uzyskania kwota dofinansowania to 1️⃣ mln 4️⃣1️⃣1️⃣ tys. zł.

 

Efektem będzie aż 15 nowych e-Usług

🧑‍💻 W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożonych nowych 1️⃣5️⃣ e-Usług.

Przykładowe to:

👉 W Dziale Obsługi Klienta - rozszerzenie funkcjonalności wdrożonego systemu e-BOK o m.in.:

➡️ e-umowa – usługa umożliwiająca złożenie wniosku o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego;

➡️ e-wodomierz – usługa ta umożliwia złożenie zlecenia na montaż/wymianę wodomierza ogrodowego, zlecenie ekspertyzy wodomierza.

 

👉 W Dziale Inwestycji:

➡️ e-warunki techniczne - w ramach tej usługi klient będzie miał możliwość złożenia w formie elektronicznego formularza internetowego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

➡️ e-inwestycje – usługa dostępna bez konieczności logowania w systemie. W ramach tej usługi klient posiada dostęp do mapy i zapoznaje się z obszarami aktualnych rejonów, gdzie realizowane są inwestycje. Klient będzie miał informacje o potencjalnych utrudnieniach np. drogowych w związku z realizacją prac. Wyświetlana będzie również informacja o planowanych inwestycjach w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

➡️ e-uzgodnienie – usługa umożliwiająca złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego.

 

👉 W Dziale Eksploatacji:

➡️ e-mapa - usługa prezentująca przebieg istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usługa ta wspiera inwestorów w podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy przyłączy wodociągowej lub kanalizacyjnej, a także w podjęciu decyzji o zakupie działki w danej lokalizacji;

➡️ e-awaria - w ramach tej usługi klient ma możliwość zapoznania się na mapie z miejscem wystąpienia awarii. Usługa ta daje możliwość zapoznania się z obszarami objętymi planowaną przerwą w dostawie wody. Klient może zapoznać się z aktualną pozycją zastępczego punktu dostawy wody;

➡️ e-zgłoszenie - w ramach tej usługi klient ma możliwość zgłoszenia oraz wskazania na mapie miejsca zaobserwowanej awarii dotyczącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

➡️ e-Straż - usługa umożliwiająca przeglądanie lokalizacji oraz zasięgu hydrantów p.poż np. na cele kontroli.

Fotolia 68964801 Subscription Monthly M

 

Rozstrzygnięcie konkursu w 2021 roku

🗓 Wyniki konkursu będą znane dopiero w maju 2021 roku.

Tymczasem prosimy o trzymanie kciuków
za jego pozytywne rozstrzygnięcie dla MPWiK. ✊✊😊 

Rozwijamy się dla Was!

 

a p j .