logo MPWiK

Aktualności

 

Obecnie produkcja wody💧 w gminie Lipno odbywa się na ośmiu stacjach uzdatniania wody, które są obiektami już w bardzo znacznym stopniu wysłużonymi. Stan infrastruktury pogarsza się z biegiem czasu, natomiast z uwagi na rosnącą dynamicznie liczbę mieszkańców zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Koniecznością jest więc zadbanie o bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody. 

Stan obecny i plany

Aktualnie trzy spośród działających w Gminie Lipno stacji (SUW Lipno, SUW Radomicko, SUW Żakowo) stanowią własność spółki MPWiKpozostałe (SUW Maryszewice, SUW Górka Duchowna, SUW Sulejewo, SUW Klonówiec i SUW Goniembice) są własnością lokalnego samorządu. Woda jest czerpana z ujęć trzeciorzędowych (studnie o głębokości ponad 100 m). Według opinii ekspertów z jednej strony jest
to woda o wysokich własnościach użytkowych, z drugiej zaś ujęcia trzeciorzędowe cechuje stosunkowo niska wydajność i pewna podatność
na wzrost obecności chlorków i sodu. Obecnie poziom tych wskaźników jest jeszcze w normie, jednak obserwowana tendencja skłania do decyzji o nowych ujęciach, które będą bazowały na czwartorzędowych pokładach wody mających bardziej stabilny skład fizykochemiczny. 

Jak już informowaliśmy (m.in. w prasie) założona przez MPWiK koncepcja dotycząca Gminy Lipno przewiduje likwidację trzech stacji uzdatniania wody (w Górce Duchownej, Sulejewie i Klonówcu) oraz wykonanie pomiędzy pozostałymi tzw. spinki, czyli połączenia ich siecią wodociągową. Natomiast Stacja Wody w Lipnie, zasilana nowym ujęciem wody 💧 w Smyczynie, ma stać się najważniejszą i główną stacją w gminie. Obecny stan techniczny SUW w Lipnie jest niezadowalający, zaś remont obiektu nie byłby ani ekonomicznie, ani technologicznie uzasadniony.

 

Uchylamy rąbka tajemnicy na temat nowej Stacji Uzdatniania Wody

Garść informacji:

👉 Aktualnie prowadzone są równolegle prace formalno-prawne związane z lokalizacją nowego ujęcia oraz prace projektowe nad budową nowej SUW w Lipnie o wydajności 150 m3/h wraz ze zbiornikami wody czystej (będzie tu uzdatniania zarówno woda z ujęć trzeciorzędowych,
jak i nowego ujęcia w Smyczynie bazującego na pokładach czwartorzędowych). 

👉 Realizacją projektu stacji zajmuje się firma Nentech S.C. z Wrześni, która jest autorem zaprezentowanych poniżej wizualizacji obiektu oraz odpowiada za zaprojektowanie technologii. 

👉 Zakres zadania obejmuje: projekt wstępny w zakresie technologii, elektryki i AKPiA, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski i ofertowy (przedmiar robót) oraz uzyskanie w imieniu MPWiK decyzji
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę istniejącego obiektu.

👉 💵 Wartość tego zadania wynosi 98.000 zł netto. 🖊 Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2020 r., zaś czas realizacji kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę to luty 2021 r. 

👉 Kolejnym krokiem będzie pozyskanie finansowania oraz budowa nowego budynku stacji. w miejscu starej. Do tego czasu musimy na terenie istniejącej stacji postawić kontener, który zapewni prowadzenie produkcji wody w sposób ciągły. 

 

Kilka słów od projektanta:

☑️ Zespół projektowy pracuje pod fachowym okiem i przewodnictwem dr Łukasza Webera. Jak wyjaśnia nasz ekspert dr Weber: 🗨️ "Obiekt powstanie zamiast istniejącego, skądinąd ciekawego, bo opartego na malutkich filtrach otwartych, ale strasznie zniszczonego systemu uzdatniania wody."

☑️ Ponadto projektant wyjaśnia, że: 🗨️ "Uzdatniana będzie klasyczna czwartorzędowa woda podziemna ujmowana na nowym ujęciu w Smyczynie, która jakościowo jest bardzo zbliżona do wody uzdatnianej na SUW Strzyżewice - największej SUW w Lesznie. Woda czwartorzędowa podmieni głębszą wodę trzeciorzędową, w której niestety wzrasta stopniowo zwartość chlorków i sodu (z uwagi na lokalizację studni w obszarze Rowu Poznańskiego). Póki co poziom tych wskaźników jest w normie, ale obserwując trendy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat może się to zmienić. Jest więc czas na działanie".

☑️ Dr Weber informuje także, że:  🗨️ "Nowa SUW będzie łączyła w sobie funkcje technologiczne i edukacyjne. Zaplanowana salka konferencyjna będzie wykorzystywana do krzewienia wiedzy na temat wody i środowiska w ogóle wśród dzieci i młodzieży."

 

Wizualizacja

My już nie możemy się doczekać, a jeszcze bardziej to uczucie wzrasta, 

kiedy widzimy przedstawioną przez zespół projektowy wizualizację. 👇

a p j .