logo MPWiK

Aktualności

 

Na terenie naszej siedziby przy ulicy Lipowej nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy 🏗🏢 energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową. Będzie on służył na co dzień siedemdziesięciu pracownikom. Czas realizacji tej inwestycji to 12 miesięcy.

Nasze MPWiK od zawsze inwestycjami stoi

To zdecydowanie nasza silna strona. 💪 Inwestycje w budowę oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy obiektów oraz zakupy, które łącznie zostały wykonane w okresie od 2017 do teraz i zostaną wykonane do końca 2020 roku, to ponad 4️⃣2️⃣ mln zł!
Zaś każda z nich 
z myślą o naszym mieście Lesznie i regionie (Gmina Świeciechowa i Gmina Lipno). Każda wynika z troski o bezpieczeństwo funkcjonowania procesów dostarczania wody 💧 i odbioru ścieków. Przy ich realizacji zawsze ważne jest dla nas stosowanie nowoczesnych technologii i ochrona środowiska.

Czas na nas

Każdego dnia dla realizacji bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków na straży stają Pracownicy naszego MPWiK. Jak podkreśla Prezes Zarządu Pan Rafał Zalesiński "Bezpieczeństwo i komfort ich pracy były, i są dla mnie od zawsze najważniejsze!" Zatem teraz przyszedł czas,
aby w MPWiK pomyśleć również "o sobie", czyli o naszej infrastrukturze lokalowej i naszych Pracownikach właśnie.

🚫 W związku z pogarszającym się stanem technicznym istniejącego budynku socjalnego, w którego skład wchodzą pomieszczenia: sanitarno-szatniowe, warsztat elektryczny oraz sekcja wodomierzy i który równocześnie nie spełnia restrykcyjnych warunków higieniczno-sanitarnych (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyznaczająca nam termin ostatecznej poprawy tych warunków na koniec 2021 r.), zaszła konieczność wybudowania nowego obiektu na terenie naszej siedziby przy ulicy Lipowej.

Oto garść faktów

⚠️ Postępująca erozja eksploatowanego budynku została potwierdzona podczas kontroli pomieszczeń sanitarnych przeprowadzonej
w 2017 r. Kontrola wykazała duże uchybienia pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego oraz możliwości dalszego korzystania z obecnego budynku przez pracowników fizycznych. Eksploatowany aktualnie budynek został wybudowany w 1953 r. Obecnie
w
znacznym stopniu nie spełnia już warunków wymaganych przepisami. Natomiast raport BHP wykazał, iż pracownicy mogą korzystać z węzła sanitarnego w ograniczonym zakresie, a stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na kwalifikację obiektu do pilnego kapitalnego remontu,
lub budowy budynku zupełnie nowego.

✅W wyniku wielu analiz i konsultacji podjęto decyzję, że jedynym racjonalnym działaniem będzie budowa nowego obiektu, zaś stary budynek zostanie wyburzony. To działanie najbardziej efektywne i ekonomiczne w dłuższej perspektywie.

♻️ Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu energooszczędnego budownictwa, nowy obiekt będzie miał minimalny wpływ
na środowisko naturalne.
W nowym budynku źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i c.w.u. będzie projektowany węzeł cieplny zasilany z ciepłowniczej sieci miejskiej. Równocześnie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej wspomagane będzie przez zaprojektowaną instalację solarną, która daje określone korzyści w skali globalnej, zmniejszając zużycie energii nieodnawialnej
z tradycyjnych paliw.

♿ Obiekt dostosowany będzie również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

🏢 Jak już informowaliśmy TUTAJ finansowanie inwestycji odbędzie się na podstawie Umowy z BGK, zaś wykonawcą, który zrealizuje budowę jest firma PB Kontrakt z Wilkowic.

💲 Wartość inwestycji to ok. 5,8 mln zł netto, a budynek będzie służył na co dzień ponad 70-ciu Pracownikom 👷👷‍♀️ - głównie zatrudnionym w Dziale Eksploatacji, ale także naszym elektrykom i wodomierzowcom.

🗓 Czas realizacji inwestycji to 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy, planujemy więc oddanie budynku pod koniec 2021 r.

🔢 Zestawienie podstawowych parametrów budynku prezentujemy na załączonej grafice. 👇

 

nowy budynek grafika 2020

 

a p j .