logo MPWiK

Aktualności

 

Największa stacja uzdatniania wody w Lesznie oddana do użytkowania w połowie lat 90-tych XX wieku jest dla MPWiK obiektem strategicznym. Zaopatruje miasto w niemal połowę ilości wody potrzebnej mieszkańcom. 💧💦

Niestety dźwiga też ciężar 15 lat eksploatacji. Dlatego opracowany został plan naprawczy na kolejne lata, na bazie którego sukcesywnie będziemy remontować SUW Strzyżewice. Bezpieczeństwo dostaw wody jest dla MPWiK priorytetem. 

Dotychczas wykonano już montaż trzech nowych kaskad napowietrzających. Zastosowana została technologia, dzięki której powietrze do każdej z kaskad dostarczają wentylatory, a jego ilość dobierana jest w zależności od aktualnego przepływu wody surowej. Ponadto wylot gazów z kaskad realizowany jest przez trzy oddzielne rurociągi wyprowadzone poza obręb hali napowietrzania. To bardzo korzystne rozwiązanie, dzięki któremu ograniczone zostanie zjawisko korozji urządzeń.

Kolejnym krokiem jest modernizacja wykonanego w latach 90-tych XX wieku pomieszczenia - pora już na naprawę dachu i odnowienie ścian. Należy również wykonać nową podłogę.

Zatem działamy! 💪😊 Otóż:

⚠️ Konstrukcja dachu pomieszczenia kaskad jest w złym stanie technicznym i trzeba ją zabezpieczyć antykorozyjnie przed dalszą degradacją.

➡️ Prace konserwacyjne będą polegały na przygotowaniu powierzchni wiązarów stalowych i pokrycia z blachy trapezowej przez zastosowanie technologii strumieniowo-ściernej, a następnie zostaną wykonane czynności malowania dwukrotnego farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową poliuretanową.

➡️ Podpisana została umowa z firmą "Mobilne Piaskowanie i Malowanie Metali" z siedzibą we Wschowie. Niedługo ruszą prace, które potrwają do 30 listopada br.

💵 Wartość umowy wynosi ok. 32 tys. zł netto.

 

suw kaskady  hala strzyzewice

a p j .