logo MPWiK

Aktualności

 

W związku z eksploatacją kaskad napowietrzających na SUW Strzyżewice, stanowiących układ napowietrzania otwartego od początku istnienia stacji tj. od roku 1994, konieczna jest ich wymiana.

Od kilku lat wymieniane są w nich wewnętrzne ruszty rozdeszczające, których możliwości montażowe są coraz bardziej ograniczone. Same kolumny napowietrzające zbudowane ze stali są już mocno skorodowane.

IMG 20190822 083258

P1180362

Istniejący układ napowietrzania stanowią 2 wieże napowietrzające zamontowane w wydzielonym pomieszczeniu napowietrzalni. Woda kierowana jest od góry urządzenia, skąd spadając w dół ulega rozdeszczeniu, napowietrzeniu i odgazowaniu. Powietrze do wież doprowadzane jest z pomieszczenia hali poprzez okienka wlotowe.

 

Nowy system napowietrzania otwartego dla SUW Strzyżewice bazował będzie na układzie 3 kaskad napowietrzających wykonanych z tworzywa sztucznego, zapewniających maksymalne natlenienie wody surowej, przy godzinowej wydajności ujęcia równej 510 m3/h. Powietrze do kaskad dostarczane będzie z zewnątrz, poprzez czerpnie powietrza zamontowane w otworach w ścianach pomieszczenia napowietrzalni, przepływać będzie instalacją wykonaną z przewodów wentylacyjnych, a następnie będzie dopływać do 3 oddzielnych wentylatorów nadmuchowych i dalej do kaskad.

Wylot gazów z kaskad realizowany będzie przez 3 oddzielne rurociągi wyprowadzone poza obręb hali napowietrzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu wewnątrz hali napowietrzalni, znacznie zostanie ograniczone zjawisko korozji.

W wyniku realizacji robót przewiduje się poprawę stopnia niezawodności pracy SUW, zapewnienie utrzymania odpowiedniego natlenienia i stabilizacji gazowej wody.

Relacjonuje pracownik działu Produkcji Joanna Furmańczak - Specjalista ds. hydrogeologii i produkcji wody

 

Zapraszamy do udziału w przetargu - Zakup i montaż nowych kaskad napowietrzających na SUW Strzyżewice

 

a p j .