logo MPWiK

Aktualności

 

Z radością informujemy, że Spółka otrzymała Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Certyfikat przyznawany jest pracodawcom, którzy stosują dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa pracy. Jest wyrazem uznania dla zakładów pracy, w których realizowane jest prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, a wartością nadrzędną jest poszanowanie praw i godności pracowników.

Certyfikat

 

a p j .