logo MPWiK

Aktualności

 

W dniu 9 maja br. specjaliści działu Produkcji, na zaproszenie PWiK Głogów wzięli udział w pokazie polegającym na renowacji studni głębinowej na terenie ujęcia wody Serby należącego do tamtejszego przedsiębiorstwa.

 

Prace wykonywane były przez firmę TLM hydropuls GmbH z Niemiec i oprócz typowo remontowego, miały też charakter pokazowy w celu przedstawienia stosowanej metody szerszej grupie osób.

Na wstępie przedstawiciel niemieckiej firmy wprowadził wszystkich obecnych w historię firmy oraz zaprezentował teorię działania stosowanej przez nich metody. Firma świadczy swoje usługi od wielu lat nie tylko na terenie Europy, ale też na innych kontynentach poprzez sieć koncesjonowanych przedstawicieli. Ceny usług ustalane są indywidualnie.

Studnie po pewnym czasie eksploatacji zaczynają tracić swoją wydajność na skutek spadku sprawności hydraulicznej filtrów, które ulegają procesom niszczącym m.in. piaszczeniu, korozji czy kolmatacji. W zależności od rodzaju uszkodzenia, naprawa może przebiegać w różny sposób (np. renowacja chemiczna). 

Metoda stosowana przez TLM hydropuls GmbH to metoda pulsacyjna. Polega ona na wprowadzeniu do studni generatora podłączonego do butli z azotem, który wytwarza impulsy podobne do eksplozji. Generator prowadzony jest na całej długości filtra studziennego, a wypłukany osad usuwany jest rurociągiem ssącym na zewnątrz. Ciśnienie robocze  generatora może być zwiększane, w zależności od warunków i stanu technicznego studni.

W opisanym przypadku prace wykonywane były na studni wybudowanej w 2009 roku z PCV, o głębokości 44m, w której zamontowany jest filtr o długości 22 m. Od momentu jej budowy wydajność wynosiła ok. 60m³/h i spadała stopniowo do 30 m³/h w związku z czym konieczne było podjęcie działań mających na celu poprawę wydajności. O efektach renowacji PWiK Głogów będzie informował po wykonanych pracach i po obserwacji pracy studni w dalszym okresie jej eksploatowania.

Prezentacja generatora i efektu jego eksplozji.

2

Auto wraz z wyposażeniem oraz uczestnicy.

3

Operatorzy w trakcie montażu rurociągu ssącego.

4

Studnia z zainstalowanym rurociągiem odpompowującym osad i zapuszczonym już generatorem.

5

Pompowana woda wraz z osadem.

6

a p j .